Az ezredfordulós generáció az üzemanyag-hatékony járművekre szavaz

2015. július 24., péntek, 09:46

Címkék: gépjárműipar környezetbarát technológia

  • Egy, a mobilitás jövőjével foglalkozó új „ThinkGoodMobility” elnevezésű kutatásban 12 európai ország fiatal tudósainak, mérnökeinek és tervezőinek a véleményét kérték ki.
  • Az ezredfordulós generáció tagjainak (1985-95 körül születettek) legtöbbje (85%) úgy gondolja, hogy fog rendelkezni saját gépkocsival 10 év múlva.
  • A fenntartható gépkocsik és az ehhez kapcsolódó technológiák jelentik a gépjárműipar következő évtizedének legjelentősebb kihívásait.
  • Az ezredfordulós generáció tagjai úgy vélik, hogy 2025-ben a fenntarthatósággal kapcsolatos törekvések középpontjában az üzemanyag-hatékony járműveknek kell állniuk. 
  • A fiatalok úgy látják, hogy a szabályozás és az ösztönzés nélkülözhetetlen mindezek elérésében és az elkövetkező évtized kihívásainak leküzdésében.

 

Az európai ezredfordulós generáció környezetbarát jövőt szeretne kialakítani, és ennek elősegítése érdekében a fenntartható járművek által nyújtott előnyök érvényesülését szeretné látni. A Goodyear Dunlop Tires Europe (GDTE) és a ThinkYoung kutatócsapat legújabb közös felmérésének eredményei alapján a válaszadók legtöbbje (59,3%) úgy gondolja, hogy a következő 10 évben a gépjárműipar számára a legnagyobb erőpróbát a fenntartható gépkocsik létrehozása fogja jelenteni, melynek során a környezetbarát technológiákra kell összpontosítani.

A közlekedéshez és a mobilitáshoz kapcsolódó fejlesztések elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy lépést lehessen tartani a társadalom gyorsan változó igényeivel. Ez késztette a Goodyeart arra, hogy belevágjon e téma kutatásába. A „ThinkGoodMobility” kutatómunka 12 ország több mint 2500 (18-30 éves) egyetemi hallgatójára terjedt ki, hangot adva pontosan azoknak a tudományos, technológiai, mérnöki, művészeti és tervezési tanulmányokat folytató egyetemistáknak, akik a mobilitás jövőjének formálói lesznek 2025-ben. Azt a célkitűzést szem előtt tartava, hogy biztosítsuk a haladást e generáció számára, és elősegítsük a jövőbeni mobilitásában rejlő lehetőségeik kiaknázását, a „ThinkGoodMobility” felmérés átfogó betekintést nyújt abba, hogy miket tekint ez a korosztály a legnagyobb kihívásoknak, és milyen fejlesztési igények merülnek fel ehhez kapcsolódóan a mobilitás terén.

Üzemanyag-hatékony járművek a fenntarthatóságot érintő törekvések középpontjában

Látva a népesség megállíthatatlan növekedését és a közúti közlekedés ebből fakadó bővülését, a gépjárműipart és a közlekedési rendszereket érintő, 2025-ig előrevetíthető fenntarthatósági törekvésekre vonatkozó kérdés kapcsán a fiataloknak majdnem a fele (49%) úgy véli, hogy többek között az üzemanyag-hatékony járművekre kell összpontosítani.

Az így vélekedők sokkal többen vannak, mint az a 27%-nyi kisebbség, amely a tömegközlekedési beruházásokat jelöli meg kiemelt célként. Ez azt jelzi, hogy az európai fiatalok elvárásokat fogalmaznak meg a közlekedési rendszerek átfogó fenntarthatóságával szemben, ugyanakkor nem akarják, hogy a választási lehetőségeik és a mozgásszabadságuk jelenlegi szintje bármennyire is korlátozódjon a jövőben. Valójában a válaszadók 85%-a úgy gondolja, hogy 10 év múlva saját autóját fogja vezetni.

Az elkövetkező évtized fenntarthatósági törekvéseinek további prioritásaikén a következőket jelölték még meg: a hatékony járművek által alkalmazott intelligens technológiák fejlesztése (24,1%), a járműveken keresztül megvalósított intelligens közlekedésirányítás (17,1%), valamint a környezetbarát és adaptív abroncsok (18,1%).

 

Ezek mind olyan jövőbe mutató tényezők, amelyek hozzájárulnak a járművek hatékonyabbá tételéhez. A kifejezetten abroncsokat érintő kérdések tekintetében a válaszadók körében a második legnépszerűbb igény a rendkívüli mértékű üzemanyag-hatékonyság (32,9%).

„Az európai fiatalok nem akarják, hogy a jövőbeni generációk szemében egy egyhelyben toporgó korosztályként tűnjenek fel ” – mondja Jean-Pierre Jeusette, a Goodyear luxemburgi Innovációs Központjának igazgatója. „A környezetvédelemmel kapcsolatos igények 2025-höz közeledve egész biztosan még hangsúlyosabbak lesznek, és a fiatalok a gépjárműipartól és az abroncsgyártóktól fogják elvárni, hogy vezető szerepet vállaljanak a károsanyag-kibocsátás miatt jelentkező kihívás orvoslásában. A Goodyear folyamatosan befektetéseket eszközöl, hogy kielégítse a jelenlegi és a jövőbeni vevői és fogyasztói igényeket. Ezért fordultunk ehhez a generációhoz azzal a kéréssel, hogy a tagjai osszák meg velünk a fenntartható mobilitással kapcsolatos, 2025-ig előrevetített jövőképüket. A gépjárműiparral karöltve az abroncsgyártók számára is az jelenti a hajtóerőt, hogy olyan üzemanyag-takarékos abroncsokat tudjanak előállítani, amelyek csökkentik a CO2 kibocsátást, és elősegítik, hogy a fogyasztók alacsonyabb költségen juthassanak a termékekhez.” 

 

Igény van az üzemanyag-hatékony megoldásokat elősegítő szabályozásra és ösztönző intézkedésekre

Az ezredfordulós nemzedék számára annyira fontos a fenntarthatóság, és e generáció tagjai annyira szeretnék, hogy az elkövetkező tíz évben az ennek érdekében kialakítandó fejlesztéseken keresztül még alacsonyabb lehessen a járművek üzemanyag-fogyasztása, hogy egyértelművé tették az elvárásukat, mely szerint olyan szabályozást kell kialakítani, amely elősegít e célkitűzésük megvalósítását. A kérdésre, hogy milyen előírások döntő fontosságúak a 2025-re kialakítandó közlekedési környezet szempontjából, a legnépszerűbb választ a CO2 kibocsátással kapcsolatos rendelkezések (44,6%) jelentették, illetve második helyen szerepeltek a tömegközlekedést ösztönző előírások (34.2%). A válaszadók 35,7%-a az üzemanyag-hatékony járművek gyártását ösztönző előírásokat is kiemelten fontosnak tartotta, ugyanakkor a hallgatók körében az üzemanyagok szabványosítását érintő rendelkezésekre vonatkozó válasz is népszerűnek bizonyult (27,9%).

„A fiatalokban jobban tudatosodik, hogy a döntéseik milyen hatást fejtenek ki, ezért minél hamarabbi intézkedéseket várnak, hogy olyan termékek és szolgáltatások valósulhassanak meg, amelyek biztosítani tudják a jövőbeni mobilitás fenntarthatóságának lépésről lépésre történő megvalósítását” – tette hozzá Jeusette úr. „Miközben a tágabb érelemben vett iparágtól elvárják, hogy vezető szerepet töltsön be, pontosan tudják azt is, hogy az ösztönző és szabályozó intézkedéseken keresztül szükség van a kormányzati szintű beavatkozásokra is. Mindez lendületet fog adni a megoldások megvalósításának, és még több üzemanyag-hatékony gépkocsi, illetve gumiabroncs gyártását fogja eredményezni. Egy, az európai abroncscímkékkel kapcsolatosan bevezetett szabályozás például az iparág szereplőit egy kisebb módosításra kényszerítette, még innovatívabb, illetve fejlettebb technológiájú abroncsok előállítására ösztönözve őket.”

 

A felmérés módszertanáról 
A felmérést a Goodyear nevében a Think Young szervezet készítette, hogy érthetőbbé váljon az az általános vélekedés, amelyet a fiatalok a mobilitás jövőjével kapcsolatosan képviselnek. A felmérés 15 kérdésből állt, és 18-30 éves korcsoportba tartozó olyan fiatalokat kértek fel a kitöltésére, akik az egyetemeken a tudományok, a technológia, a műszaki ismeretek, a művészetek, a tervezés és a matematika területén folytatják tanulmányaikat 12 európai egyetemen, nevezetesen Németországban, Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Luxemburgban, Szlovéniában, Belgiumban, Hollandiában, Spanyolországban, Lengyelországban, Svédországban és Törökországban. Összesen 2564-en töltötték ki a kérdőívet. A kérdőívek kiosztása és begyűjtése 2015 májusától júniusig tartott. 
 

 

További információ: http://www.goodyear.eu/corporate_emea/

Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
Média Partnerek