Gondoskodás a hegesztőkről

Az új, korszerű Hegesztés Biztonsági Szabályzat alapjait megteremtő szakmai előkészítés eddigi eredményei

2013. december 05., csütörtök, 11:15

Címkék: abaffy Károly Automed-Autogéntechnikai Kft. biztonság Bölöni János GTE Kristóf Csaba Linde Magyar Hegesztéstechnikai Egyesület mesterkurzus munkavédelem óbudai egyetem Rhem szabályzat Szűcs Ferenc

A Magyar Hegesztési Egyesület, a GTE Hegesztési Szakosztály és az Óbudai Egyetemen idén november 15-én rendezték meg a „Gondoskodás a hegesztőkről" mesterkurzust − emléket állítva dr. Visontay Istvánnak − egy új, korszerű Hegesztés Biztonsági Szabályzat alapjait megteremtő szakmai előkészítés eddigi eredményeit mutatta be az érdeklődőknek.

Mesterkurzus résztvevőit Gáti József, a Magyar Hegesztési Egyesület (MHE) elnöke köszöntötte, Kristóf Csaba, a GTE HMV Szakbizottság elnöke adott tájékoztatást a nap programjáról, majd a résztvevők nevében köszöntötték a rendezvényt megtisztelő özvegyet, dr. Visontayné Marosi Ágnest.

Emlékezés a kezdetekre

Visontay István szakmai munkásságát Kádár Imre személyes élményekkel illusztrált előadása mutatta be, melyet követően Lebovics Imre a kiváló személyiségre, a kollégára emlékezett. Gremsperger Géza vetített képes előadása betekintést nyújtott a Hegesztés Munkavédelme Szakbizottságban Visontay Istvánnal folytatott közös munkába, a HBSZ első változata kidolgozásának rögös útjába, valamint az MHtE és az EWF hegesztés munkavédelmi biztonságáért végzett tevékenységébe.

A szakbizottság elmúlt négy évének eredményei

A szakmai program során a résztvevők tájékoztatást kaptak a hegesztők kockázatértékelés alapú munkavédelmének korszerű megközelítésének kérdéseiről és az ehhez szükséges ismeretek hozzáférhetőségéről, melyhez keretet Kristóf Csaba előadása jelentette. A HMV Szakbizottság vezetője prezentációjával a Hegesztés Munkavédelem Szakbizottság elmúlt négy éves tevékenységét ismertette. A hegesztők expozíciós kockázatainak kezelését feldolgozó blokkban az optikai sugárzással összefüggő ártalmakat és azok hatásainak csökkentését Bagyinszki Gyula (Óbudai Egyetem) foglalta össze, melyhez Abaffy Károly (Linde Gáz Magyarország Zrt.) lézersugaras megmunkálások optikai sugárzások hatásait feldolgozó előadása csatlakozott. Bagyinszki Gyula a hegesztőt érő zajterhelést bemutató előadásában kitért a veszély azonosítására, a veszélyeztetettségre, a kitettség értékelése és az expozíció kezelése kérdéskörökre.

Európai akció a veszélyek csökkentésére

A következő szakaszban Gremsperger Géza (MHtE) „Az EMFWeld program” című előadása bemutatta az Európai Hegesztési Szövetség „EMFWeld – Electromagnetic fields in welding Preparing for the EU Directive 2013/35/EU” megnevezésű programját. A lakosságot érintő expozícióra már korábban létező határértékek mellett immár a munkavállalókra vonatkozó minimális követelmények is megjelentek az európai irányelvben. Az Európai Hegesztési Szövetség (EWF) a TWI és még néhány érdekelt intézet összefogásával indított projektjének feladata, hogy ráirányítsa a figyelmet erre a hegesztők körében értelemszerűen jelentős veszélyre, dolgozzon ki megfelelő eljárást a hegesztők EMF kitettségének becslésére, és -- nem utolsó sorban -- tegye lehetővé a kis és közepes vállalkozások számára, hogy költségkímélő módon tudjanak megfelelni az új, 2016. július 1-én életbe lépő szabályozásnak.

Védő intézkedések technológiák/anyagok szerint?

A káros anyag emisszió kérdéskörét Kristóf Csaba előadása tette áttekinthetővé a résztvevők számára. Összefoglalta a hegesztés során számításba veendő emissziós forrásokat, értékelte azokat intenzitásuk és az egészségre gyakorolt ártalmas hatásuk alapján. Az expozíció meghatározásával kapcsolatban felhívta a figyelmet annak térben és időben megfigyelhető nagy szórására, ami kérdésessé teszi az expozíció becslés általánosan elterjedt módszereinek megbízhatóságát. Ez alapján olyan szabályozás alapjainak kidolgozását tűzte ki a HMV, amely egyrészt az alkalmazott hegesztőanyag (technológia) veszély besorolása alapján meghatározott védő intézkedések alkalmazását írná elő, másrészt az így felállított veszélyességi besorolással jellemzett tevékenységben való részvétel alapján terjesztené ki a munkaegészségi felülvizsgálat kötelezettségét.

Nem könnyű az ergonómia megteremtése

Szabó Gyula (Óbudai Egyetem) az ergonómiai kockázatokba és azok kezelésébe nyújtott szemléletes betekintést. Rávilágított, hogy a kézi hegesztéssel járó, kényszerű, nem természetes testtartás ismerhető fel számos, a hegesztők körében gyakori foglalkozási ártalmak mögött. Ennek a kockázatnak a becslése azonban -- túl azon, hogy a ténye nem vitatható -- komoly nehézségekbe ütközik.

Villamos és gáz hegesztés biztonságosan

Bölöni János (REHM Kft.) és Kristóf Csaba „Biztonságos munkaeszközök villamos hegesztéshez” c. előadása összefoglalta a villamos hegesztő berendezések elemeinek és létesítésének biztonságát felülvizsgáló, jogszabályokban rögzített ellenőrzéseinek tartalmi követelményeit. Érzékletes példákon mutatta be, hogy miért indokolt ezeknek a vizsgálatoknak a gondos és időszakos elvégzése. Endrődy Károly, Szűcs Ferenc (Automed-Autogéntechnikai Kft.) „Biztonságos munkaeszközök a gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon eljárásaihoz” címmel tartott prezentációja a hazai szabályozási rendszer áttekintése során rámutatott, hogy az hiányos (például az acetilén-oxigén ellátó rendszer létesítése évtizedek óta szabályozatlan, ahogy arra visszaemlékezésében Kádár Imre is rámutatott), más tekintetben ellentmondásos.

Elérhető szakmai anyagok

A bemutatókat követően Kristóf Csaba felhívta a figyelmet a www.gtehmv.hu weboldalra, mely – a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására kiírt pályázat keretében elkészült − hegesztés és rokon eljárásaihoz kapcsolódó helyes munkahelyi gyakorlatot bemutató információs anyagokat teszi közzé minden érdeklődő számára. A mesterkurzus ideje alatt a résztvevők az Automed-Autogéntechnikai Kft. információs pultja mellett találkozhattak az érdeklődők. A regisztrált résztvevők látogatási igazolást vehettek át, valamint hozzáférést kapnak a kurzus anyagainak letöltéséhez.
 


www.uni-obuda.hu/banki
 

Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
Média Partnerek